Facebook

Sözlük

nitrogen

noun

Türkçe'si nitrojen
Tür noun
Örnek Cümle
An element such as nitrogen or iron, cannot be broken down into simpler substances.
Nitrojen ya da demir gibi bir element daha küçük maddelere ayrılamaz.