Facebook

Sözlük

no

exclamation

Türkçe'si yok, hayır
Tür exclamation
Örnek Cümle
He has no ear for music.
(Hiç müzik kulağı yok) Hiç müzik yeteneği yok.

quantifier

Türkçe'si hiç
Tür quantifier
Örnek Cümle
Because much is still unknown about breast cancer and no single treatment works all the time, doctors may have different opinions about the most appropriate treatment.
Göğüs kanseri hakkında çok şey hâlâ bilinmediğinden ve hiçbir tedavi tek başına her zaman sonuç vermediğinden, hekimler, en uygun tedaviye ilişkin farklı görüşlere sahip olabilirler.