Facebook

Sözlük

no

exclamation

Türkçe'si yok, hayır
Tür exclamation
Örnek Cümle
Since the road was icy, the passengers asked the driver to slow down, but he took no notice of this warning.
Yol buzlu olduğu için yolcular şoförden yavaşlamasını istediler ama o bu uyarıyı hiç dikkate almadı.

quantifier

Türkçe'si hiç
Tür quantifier
Örnek Cümle
Scientists used to think that one large earthquake had no notable influence on the timing or location of the next one but recent research suggests this may not be the case.
Bilim adamları bir büyük depremin, bir sonrakinin zamanı ve yeri üzerinde kayda değer bir etkisinin olmadığını düşünürlerdi, fakat son araştırmalar durumun böyle olmayabileceğine işaret ediyor.