Facebook

Sözlük

no

exclamation

Türkçe'si yok, hayır
Tür exclamation
Örnek Cümle
Being able to type, you will have no difficulty in getting a job.
Daktilo yazmayı bildiğin için, iş bulmakta hiç zorluk çekmeyeceksin.

quantifier

Türkçe'si hiç
Tür quantifier
Örnek Cümle
Despite the rapid advance of science since the 17th century, it made no impact on the problems of prediction until the advent of the digital computer.
17. yy'dan beri bilimin hızlı gelişmesine rağmen dijital bilgisayarın ortaya çıkışına kadar tahmin sorunlarına etkisi olmadı.