Facebook

Sözlük

no

exclamation

Türkçe'si yok, hayır
Tür exclamation
Örnek Cümle
There is no cure for asthma, but it can be treated and managed so that the patient can lead a normal life.
Astımın çaresi yoktur ancak, hasta normal bir yaşam sürdürebilsin diye tedavi edilip kontrol altında tutulabilir.

quantifier

Türkçe'si hiç
Tür quantifier
Örnek Cümle
At the bilateral talks last week, Iraq was told bluntly that unless it complied with the Security Council resolutions, there could be no lifting of sanctions.
Geçen hafta ki ikili görüşmelerde, Irak’a, Güvenlik Konseyi kararlarına uymadığı takdirde yaptırımların kaldırılmasının söz konusu olmayacağı açıkça ifade edildi.