Facebook

Sözlük

no

exclamation

Türkçe'sihayır
Türexclamation
Örnek Cümle
There can be no economic development in the absence of environmental responsibility.
Çevre sorumluluğu olmaksızın ekonomik gelişme olamaz.

adverb

Türkçe'siartık değil
Türadverb
Örnek Cümle
Substances which are attracted by a magnet are known as magnetic substances, and those which are not are referred to as non-magnetic substances.
Genel olarak söylemek gerekirse, mıknatıs tarafından çekilen üç madde vardır: demir, kobalt ve nikel.

determiner

Türkçe'siyok,hayır
Türdeterminer
Örnek Cümle
Solids have a definite volume and shape, liquids have a definite volume but no shape; the latter take on the shape of the container in which they rest.
Katıların belli bir hacim ve biçimi vardır, sıvıların belli bir hacmi vardır ama belli biçimleri yoktur; bu sonuncular, içinde bulundukları kabın biçimini alırlar.

noun

Türkçe'siolumsuz oy,ret,yok
Türnoun
Örnek Cümle
Although there are no active volcanoes in Turkey, a large part of the country is geologically unstable, and severe earthquakes occur from time to time.
Türkiye’de aktif volkan bulunmadığı halde, ülkenin büyük bir bölümü jeolojik olarak istikrarsızdır ve zaman zaman şiddetli depremler olmaktadır.