Facebook

Sözlük

noisy

adjective

Türkçe'sigürültülü
Türadjective
Örnek Cümle
In many ways, the London of 1753 was pretty similar to the way it is today: huge and noisy and overcrowded.
Birçok bakımdan, 1753'ün Londra’sı, bugün olduğu duruma oldukça benziyordu: büyük, gürültülü ve fazla kalabalık.

Alternatif öneriler:

noisenoiselessnoisily