Facebook

Sözlük

none

quantifier

Türkçe'si hiç, hiçbirisi
Tür quantifier
Örnek Cümle
I have read some of Shaw's plays, but none of Shakespeare's.
Shaw'un bazı oyunlarını okudum, fakat Shakespeare'in oyunlarının hiçbirini okumadım.