Facebook

Sözlük

none

quantifier

Türkçe'sihiç,hiçbirisi
Türquantifier
Örnek Cümle
In the long run, none of the natural disasters are as harmful to a country as forest fires.
Uzun vadede, doğal afetlerin hiçbiri ülke için orman yangınları kadar zararlı değildir.