Facebook

Sözlük

normally

adverb

Türkçe'si normalde
Tür adverb
Örnek Cümle
Members of the Cabinet are selected by the Prime Minister, normally from among the leaders of his own party in the parliament.
Kabine üyeleri, normal olarak parlamentodaki kendi partisinin önemli isimleri arasından Başbakan tarafından seçilir.

Alternatif öneriler:

neither...nor...nor