Facebook

Sözlük

northern

adjective

Türkçe'sikuzeyde
Türadjective
Örnek Cümle
When a storm passes over northern Italy into the Adriatic, the low atmospheric pressure that comes with it raises the local sea level by up to half a metre.
Bir fırtına , Kuzey İtalya üzerinden Adriyatik’e geçerken, bununla gelen alçak atmosfer basıncı, yerel deniz seviyesini yarım metre kadar yükseltir.

Alternatif öneriler:

northeastnortheastern