Facebook

Sözlük

not

adverb

Türkçe'si-me/ma
Türadverb
Örnek Cümle
If you won't stop drinking wine, it's not surprising you feel ill.
Şarap içmeyi bırakmamakta ısrar ederseniz hastalanmanız hiç de şaşırtıcı olmaz.

adverb

Türkçe'siöyle,böyle
Türadverb
Örnek Cümle
Globalization is not only about low cost manufacturing but has provided opportunity to the manufacturers to exploit opportunities and resources in other countries.
Küreselleşme sadece düşük maliyetli üretim değil aynı zamanda üreticilere başka ülkelerdeki fırsat ve kaynaklardan yararlanma olanakları sağlamaktadır.