Facebook

Sözlük

notable

adjective

Türkçe'sidikkate değer
Türadjective
Örnek Cümle
He began writing poetry during his university education, but he was well past middle-age when he achieved notable success.
Şiir yazmaya üniversite öğrenimi sırasında başladı ama kayda değer bir başarı yakaladığında,orta yaşın bir hayli üzerindeydi.

Alternatif öneriler:

notablynotarynotation