Facebook

Sözlük

nothing

pronoun

Türkçe'si hiçbir şey
Tür pronoun
Örnek Cümle
Marking a book while you read is essentially nothing but an expression of your differences, or agreements of opinion, with the author.
Bir kitabı okurken işaretlemeniz, esasında yazarla görüş ayrılığınızın veya görüş birliğinizin ifadesinden başka bir şey değildir.