Facebook

Sözlük

nothing

pronoun

Türkçe'si hiçbir şey
Tür pronoun
Örnek Cümle
His father, speaking from experience, told him that there was nothing to be gained by forever looking back and regretting the past.
Deneyimlerine dayanarak konuşan babası, ona, hep geriye bakmakla ve geçmişten pişman olmakla hiçbir şeyin kazanılamayacağını söyledi.