Facebook

Sözlük

notice

verb

Türkçe'si fark etmek, farkına varmak
Tür verb
Örnek Cümle
The date of the next exam is on the notice board.
Gelecek sınavın tarihi duyuru tahtasındadır.

noun

Türkçe'si duyuru,uyarı,dikkat
Tür noun
Örnek Cümle
After the discovery of fire, people began to notice changes in certain rocks and minerals exposed to high temperatures.
Ateşin keşfinden sonra, insanlar, yüksek sıcaklıklara mâruz kalan belirli kayalar ve mineraller de değişiklikler fark etmeye başladılar.