Facebook

Sözlük

notice

verb

Türkçe'si fark etmek, farkına varmak
Tür verb
Örnek Cümle
Since the road was icy, the passengers asked the driver to slow down, but he took no notice of this warning.
Yol buzlu olduğu için yolcular şoförden yavaşlamasını istediler ama o bu uyarıyı hiç dikkate almadı.

noun

Türkçe'si duyuru,uyarı,dikkat
Tür noun
Örnek Cümle
After the discovery of fire, people began to notice changes in certain rocks and minerals exposed to high temperatures.
Ateşin keşfinden sonra, insanlar, yüksek sıcaklıklara mâruz kalan belirli kayalar ve mineraller de değişiklikler fark etmeye başladılar.