Facebook

Sözlük

notice

verb

Türkçe'si fark etmek, farkına varmak
Tür verb
Örnek Cümle
The date of the next exam is on the notice board.
Gelecek sınavın tarihi duyuru tahtasındadır.

noun

Türkçe'si duyuru,uyarı,dikkat
Tür noun
Örnek Cümle
Since the road was icy, the passengers asked the driver to slow down, but he took no notice of this warning.
Yol buzlu olduğu için yolcular şoförden yavaşlamasını istediler ama o bu uyarıyı hiç dikkate almadı.