Facebook

Sözlük

noticeable

adjective

Türkçe'si dikkate değer
Tür adjective
Örnek Cümle
Of all the most noticeable and major effects of global warming, one is the spread of disease.
Küresel ısınmanın en cok dikkat çeken ve büyük etkilerinden birisi hastalığın yayılmasıdır.