Facebook

Sözlük

noticeable

adjective

Türkçe'sidikkate değer
Türadjective
Örnek Cümle
a noticeable improvement in women's pay over the last five years.
son beş yıl içinde kadınların maaşlarındaki fark edilebilir bir gelişme.

Alternatif öneriler:

noticeablyunnoticeable