Facebook

Sözlük

noticeable

adjective

Türkçe'sidikkate değer
Türadjective
Örnek Cümle
One of the most noticeable and major effects of global warming is the spread of disease.
Küresel ısınmanın en dikkate değer ve büyük etkilerinden biri hastalığın yayılmasıdır.

Alternatif öneriler:

noticeablyunnoticeable