Facebook

Sözlük

novel

adjective

Türkçe'siyeni,değişik
Türadjective
Örnek Cümle
There is not even a consensus on what a historical novel is or ought to be.
Tarihsel romanın ne olduğu ya da ne olması gerektiği üzerinde bir görüş birliği bile yok.

noun

Türkçe'siroman
Türnoun
Örnek Cümle
The detective novel is a form of writing, which became very popular towards the end of the 19th century, particularly through the Sherlock Holmes stories.
Polisiye roman, 19. yüzyılın sonuna doğru, özellikle Sherlock Holmes hikâyeleriyle çok yaygınlık kazanan bir yazın biçimidir.

Alternatif öneriler:

novelistnovelty