Facebook

Sözlük

novel

adjective

Türkçe'si yeni,değişik
Tür adjective
Örnek Cümle
This novel fails because the main theme which is in fact extremely interesting has not been adequately developed.
Bu roman, aslında son derece ilginç olan ana tema yeterince geliştirilmemiş olduğu için başarısızdır.

noun

Türkçe'si roman
Tür noun
Örnek Cümle
Villette, first published in 1853, is Charlotte Bronte's second novel to deal with emotional issues.
İlk kez 1853'te yayınlanmış olan Villette, Charlotte Bronte'nin duygusal konuları ele alan ikinci romanıdır.