Facebook

Sözlük

novel

adjective

Türkçe'si yeni,değişik
Tür adjective
Örnek Cümle
Through her portrayals of ordinary people in everyday life, Jane Austen gave the novel its modern form.
Sıradan insanların günlük yaşamdaki betimlemeleriyle Jane Austen, romana modern biçimini vermiştir.

noun

Türkçe'si roman
Tür noun
Örnek Cümle
The detective novel is a form of writing, which became very popular towards the end of the 19th century, particularly through the Sherlock Holmes stories.
Polisiye roman, 19. yüzyılın sonuna doğru, özellikle Sherlock Holmes hikâyeleriyle çok yaygınlık kazanan bir yazın biçimidir.