Facebook

Sözlük

novel

adjective

Türkçe'si yeni,değişik
Tür adjective
Örnek Cümle
This novel fails because the main theme which is in fact extremely interesting has not been adequately developed.
Bu roman, aslında son derece ilginç olan ana tema yeterince geliştirilmemiş olduğu için başarısızdır.

noun

Türkçe'si roman
Tür noun
Örnek Cümle
The novel is being serialized in a newspaper.
Roman bir gazetede tefrika (yayınlanmakta) edilmektedir.