Facebook

Sözlük

novelist

noun

Türkçe'si roman yazarı
Tür noun
Örnek Cümle
Thackeray, a leading novelist of the Victorian age, aimed to be as truthful as possible in his descriptionof people's virtues and shortcomings.
Viktorya çağının önde gelen bir romancısı olan Thackeray, kişilerin erdem ve kusurlarının anlatımında mümkün olduğu kadar gerçekçi olmayı amaçladı.