Facebook

Sözlük

nuclear

adjective

Türkçe'si nükleer
Tür adjective
Örnek Cümle
Electricity can be generated far more cheaply in nuclear reactors in which the uranium atoms are split.
Elektrik, uranyum atomlarının parçalandığı nükleer reaktörlerde çok daha ucuz olarak üretilebilir.

Alternatif öneriler:

nuclear familynuclear power