Facebook

Sözlük

nuclear

adjective

Türkçe'sinükleer
Türadjective
Örnek Cümle
If we want to live in this world peacefully, the use of nuclear weapons should be banned.
Bu dünyada barış içinde yaşamak istiyorsak, nükleer silahların kullanımı yasaklanmalıdır.

Alternatif öneriler:

nuclear familynuclear power