Facebook

Sözlük

nuclear

adjective

Türkçe'sinükleer
Türadjective
Örnek Cümle
For example, one may be generally familiar with a language and still know nothing about nuclear physics or organic chemistry.
Örneğin insan, dili genel olarak bilebilir ama gene de nükleer fizik ya da organik kimya konusunda hiçbir şey bilmeyebilir.

Alternatif öneriler:

nuclear familynuclear power