Facebook

Sözlük

nuclear

adjective

Türkçe'si nükleer
Tür adjective
Örnek Cümle
Many people believe that nuclear energy could provide a suitable source of power for the industrially developing countries.
Pek çok kişi nükleer enerjinin sanayi bakımından gelişmekte olan ülkeler için uygun bir güç kaynağı sağlayabileceğine inanmaktadır.

Alternatif öneriler:

nuclear familynuclear power