Facebook

Sözlük

number

verb

Türkçe'si numaralandırmak
Tür verb
Örnek Cümle
The disappearance of a single species is not dramatic but when a second, third, or greater number of species becomes extinct, the stability of the ecosystem is threatened.
Tek bir türün yok olması çok etkili değildir ama bir ikinci, üçüncü veya daha fazla sayıda tür yok olduğunda ekosistemin tutarlılığı tehdit altına girer.

noun

Türkçe'si numara,sayı
Tür noun
Örnek Cümle
Stress and anxiety are considered as one of the hidden causes behind stimulating a number of diseases such as cancer, diabetes and early aging.
Stres ve kaygı, kanser, şeker hastalığı ve erken yaşlanma gibi bir kaç hastalığı uyaran sebeplerin arkasına gizlenmiş biri olarak düşünülmektedir.