Facebook

Sözlük

number

verb

Türkçe'si numaralandırmak
Tür verb
Örnek Cümle
Even though the number of bacteria grows in number, the growth of the population remains stable.
Bakteri sayısı sayıca artmasına rağmen, nüfus artışı durağan kalır.

noun

Türkçe'si numara,sayı
Tür noun
Örnek Cümle
At the University of San Francisco, where there are also a significant number of foreign students, female students outnumber males.
Önemli sayıda yabancı öğrencinin de bulunduğu San Francisco Üniversitesi’nde, bayan öğrenciler sayıca erkeklerden üstündür.