Facebook

Sözlük

number

verb

Türkçe'si numaralandırmak
Tür verb
Örnek Cümle
Within the past ten years a greater number of psychiatrists, especially the younger ones, have used psychotherapy in the treatment of schizophrenia.
Son on yıl içinde daha fazla sayıda psikiyatr, özellikle daha genç olanlar, şizofreninin tedavisinde psikoterapi kullandı.

noun

Türkçe'si numara,sayı
Tür noun
Örnek Cümle
A large number of students live in dormitories.
Öğrencilerin büyük bir kısmı yurtlarda kalır.