Facebook

Sözlük

number

verb

Türkçe'si numaralandırmak
Tür verb
Örnek Cümle
With the heavy increase in the number of aquatic facilities and equipment, both public and private, safety in and around water becomes a daily necessity.
Su ile ilgili hem kamusal hem de özel olanak ve gereçlerin sayısındaki hızlı artışla birlikte, su içinde ve su kenarında güvenlik güncel bir zorunluluk olmuştur.

noun

Türkçe'si numara,sayı
Tür noun
Örnek Cümle
In his article Professor Green has emphasized that, from the mid-1950s onwards, the number of strikes in Britain has tended to increase in all areas of mining other than coal.
Profesör Green, makalesinde, 1950’lerin ortasından itibaren İngiltere’de, kömür madenciliği dışında grevlerin sayısının artma eğilimi gösterdiğini vurgulamaktadır.