Facebook

Sözlük

numerous

adjective

Türkçe'siçok,sayısız
Türadjective
Örnek Cümle
Zinc supports the work of numerous proteins in thebody, including the metalloenzymes, which areinvolved in a variety of metabolic processes.
Çinko, çeşitli metabolik süreçlerde yer alanmadensel enzimler dahil vücuttaki pek çokproteinin çalışmasını destekler.