Facebook

Sözlük

numerous

adjective

Türkçe'si çok,sayısız
Tür adjective
Örnek Cümle
Besides being important foodstuffs for people, corn and soya beans also have numerous industrial uses.
İnsanlar için önemli yiyecek maddeleri olmalarının yanı sıra, mısır ve soya fasulyesi sayısız endüstriyel kullanıma da sahiptir.