Facebook

Sözlük

nutrition

noun

Türkçe'si beslenme,gıda
Tür noun
Örnek Cümle
The effects of nutrition on health are both direct and indirect as health depends in many ways on the quantity and quality of diet.
Sağlık, birçok yönlerden yiyeceğin miktar ve kalitesine bağlı olduğundan beslenmenin sağlık üzerindeki etkisi hem dolaylı hem de dolaysızdır.