Facebook

Sözlük

obesity

noun

Türkçe'siaşırı şişmanlık
Türnoun
Örnek Cümle
Some of the commonly reported symptoms of obesity include breathlessness, excessive sweating, snoring and sleeping difficulty.
Obezitenin bazı yaygın rapor edilmiş belirtileri, nefessizlik, aşırı terleme, horlama ve uyuma güçlüğünü içermektedir.