Facebook

Sözlük

obey

verb

Türkçe'siitaat etmek,uymak
Türverb
Örnek Cümle
The people of a country must obey the law.
Bir ülkenin insanları yasalara uymak zorundadır.