Facebook

Sözlük

object

verb

Türkçe'si itiraz etmek, karşı çıkmak
Tür verb
Örnek Cümle
When animals are used for research purposes, it is not the taking of life that people object to, but the suffering that is caused.
Hayvanlar araştırma amacıyla kullanıldığında insanların karşı çıktığı, can alınması değil, sebep olunan acıdır.

noun

Türkçe'si nesne,cisim,eşya
Tür noun
Örnek Cümle
It would seem unwise to use insecticides regularly, on a very large scale, unless there is some vital object to be attained.
Ulaşılacak önemli bir hedef olmadıkça haşarat ilaçlarının düzenli olarak büyük ölçüde kullanılması akılsızca görünmektedir.