Facebook

Sözlük

object

verb

Türkçe'siitiraz etmek, karşı çıkmak
Türverb
Örnek Cümle
We have learned how to measure the velocity of the object at a given time.
Belirli bir zamanda bir cismin hızını nasıl ölçeceğimizi öğrendik.

noun

Türkçe'sinesne,cisim,eşya
Türnoun
Örnek Cümle
Representative of the Greek New Democracy Party did not object to the resolution but asked for the expression ethnic Turkish minority to be changed to ethnic Turks and other Moslem minorities.
Yunan Yeni Demokrasi Partisi (ND) milletvekilleri çözüme itiraz etmediler ancak Türk soylu azınlık deyiminin Türk soylu Türkler ve diğer müslüman azınlıklar olarak değiştirilmesini istediler.