Facebook

Sözlük

oblivious

adjective

Türkçe'si bihaber, ilgisiz
Tür adjective