Facebook

Sözlük

observe

verb

Türkçe'sigözlemek
Türverb
Örnek Cümle
Scientists observe active volcanoes to obtain information that might help predict the timing and intensity of the eruptions.
Bilimadamları, patlamaların zamanını ve şiddetini tahmin etmeye yardımcı olabilecek bilgiyi toplamak için aktif volkanları gözlerler.

Alternatif öneriler:

observerunobserved