Facebook

Sözlük

obtain

verb

Türkçe'si elde etmek
Tür verb
Örnek Cümle
Scientists observe active volcanoes to obtain information that might help predict the timing and intensity of the eruptions.
Bilimadamları, patlamaların zamanını ve şiddetini tahmin etmeye yardımcı olabilecek bilgiyi toplamak için aktif volkanları gözlerler.