Facebook

Sözlük

obvious

adjective

Türkçe'si açık, belli, aşikâr
Tür adjective