Facebook

Sözlük

obvious

adjective

Türkçe'si açık, belli, aşikâr
Tür adjective
Örnek Cümle
It is obvious from the report that throughout the world, there has been a significant convergence in the policies of right and left wing parties.
Tüm dünyada sağ ve sol partilerin politikaları arasında önemli bir yakınlaşma olduğu raporda açıkça görülmektedir.