Facebook

Sözlük

obvious

adjective

Türkçe'siaçık, belli, aşikâr
Türadjective
Örnek Cümle
It is obvious that in the design of space shuttle, the heat capacity of the substance forming the surface on which the rays will fall is of vital importance.
Bir uzay mekiğinin tasarımında, üzerine ışınların düşeceği yüzeyi oluşturan maddenin ısı kapasitesinin hayati önem taşıdığı açıktır.

Alternatif öneriler:

obviateobviously