Facebook

Sözlük

obvious

adjective

Türkçe'si açık, belli, aşikâr
Tür adjective
Örnek Cümle
It is obvious that he hasn't studied his lessons.
Derslerine çalışmamış olduğu besbelli.