Facebook

Sözlük

occasionally

adverb

Türkçe'siara sıra
Türadverb
Örnek Cümle
William Carlos Williams is known primarily as a poet, but he occasionally wrote prose in the form of short stories, novels and essays.
William Carlos Williams öncelikle bir şair olarak tanınmaktadır; ancak zaman zaman kısa öyküler, romanlar ve denemeler biçiminde düz yazılar da yazmıştır.

Alternatif öneriler:

occasionoccasional