Facebook

Sözlük

occur

verb

Türkçe'si meydana gelmek,olmak
Tür verb
Örnek Cümle
It is widely said that 90% disputes occur due to lack of proper communication.
Tartışmaların %90 nının düzgün iletişim eksikliğinden kaynaklandığı yaygın bir şekilde söylenmektedir.