Facebook

Sözlük

occurrence

noun

Türkçe'siolay,meydana gelme
Türnoun
Örnek Cümle
Fire safety are precautions taken to prevent and reduce the occurrence of a fire, to alert others in the same building.
Yangın güvenliği, bir yangının olmasını engellemek ve azaltmak ve aynı binadaki diğer insanları alarma geçirmek için alınan önlemlerdir.