Facebook

Sözlük

of course

prepositional phrase

Türkçe'sielbette, tabii
Türprepositional phrase
Örnek Cümle
Overall, the warming of the Earth has become a serious problem concerning scientists, citizens and of course policy-makers.
Kapsamlı olarak, dünyanın ısınması, bilim adamları, vatandaşları ve politikacıları ilgilendiren ciddi bir sorun olmuştur.

Alternatif öneriler:

out of conditionout of control