Facebook

Sözlük

of

preposition

Türkçe'si -ın, -ın; -e sahip
Tür preposition
Örnek Cümle
Since dentistry includes many techniques, dentists have begun to choose certain areas of specialisation.
Dişçilik pek çok teknik içerdiği için dişçiler belli uzmanlık alanları seçmeye başlamışlardır.