Facebook

Sözlük

of

preposition

Türkçe'si -ın, -ın; -e sahip
Tür preposition
Örnek Cümle
The industrial advancement and technical innovations, as well as globalization gave rise to the adjustment of economic structure in the developed countries.
Küreselleşmenin yanısıra endüstriyel gelişmeler ve teknik yenilikler, gelişmiş ülkelerde ekonomik yapının uyumuna yol açmıştır.