Facebook

Sözlük

of

preposition

Türkçe'si -ın, -ın; -e sahip
Tür preposition
Örnek Cümle
Very simply put, management development includes development of skills such as planning, organising, leading and developing resources.
Basitçe söylemek gerekirse, yönetim geliştirme planlama, organize etme, liderlik ve gelişim kaynakları gibi gelişim becerilerini içermektedir.