Facebook

Sözlük

off

preposition

Türkçe'si -den uzak, kapalı
Tür preposition
Örnek Cümle
It switches off the heaters when the air reaches a certain temperature, and switches them on when the temperature falls.
Hava belli bir ısıya ulaştığında ısıtıcıları kapatır ve ısı düştüğünde onları açar.

adjective

Türkçe'si kapalı; izinli; bozuk
Tür adjective
Örnek Cümle
She put off replying the letter till she had fully studied the matter and determined the policy to be pursued.
Konuyu iyice anlayıp izlenecek politikayı saptayıncaya kadar mektuba cevap vermeyi erteledi.