Facebook

Sözlük

official

adjective

Türkçe'si resmi
Tür adjective
Örnek Cümle
Foreign Ministry officials attending the meeting said Turkey had no objection to the amendment because Islamic Conference documents include similar expressions.
Toplantıya katılan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Türkiye'nin değişikliğe İslam Konferansı dökümanlarının da benzer deyimler içermesinden dolayı karşı çıkmadıklarını söylediler.

noun

Türkçe'si memur, yetkili
Tür noun
Örnek Cümle
Today the world is divided into political units, each of which, as a general rule, uses one special official language.
Günümüzde dünya, her biri kural olarak belli bir resmi dil kullanan siyasal topluluklara ayrılmıştır.