Facebook

Sözlük

oil-producing

adjective

Türkçe'si petrol üreten
Tür adjective
Örnek Cümle
All oil-producing African countries have agreed inprinciple to set aside a certain percentage of therevenues they earn from oil exports in order toestablish a common investment fund.
Petrol üreten tüm Afrika ülkeleri, ortak bir yatırım fonu kurmak amacıyla, petrol ihracatından elde ettikleri gelirlerin belirli bir yüzdesini ayırmak için ilke olarak anlaşmışlardır.

Alternatif öneriler:

oiloil-exporting