Facebook

Sözlük

oil

noun

Türkçe'si sıvı yağ; petrol
Tür noun
Örnek Cümle
China's oil consumption per person is still only one-fifteenth of that in America, but it is inevitable that China's energy demands will grow in step with its income.
Çin'in kişi başına petrol tüketimi halen Amerika'dakinin on beşte biridir fakat Çin'in enerji talebin geliriyle orantılı olarak artması kaçınılmazdır.

Alternatif öneriler:

oil-exportingoil-producing