Facebook

Sözlük

oil

noun

Türkçe'si sıvı yağ; petrol
Tür noun
Örnek Cümle
Many oil producing countries have balance of payments surplus; some of this amount should be used for humanitarian purposes.
Petrol üreten pek çok ülke, ödemeler dengesi fazlalığına sahiptir; bu miktarın bir bölümü insancıl amaçlar için kullanılmalıdır.

Alternatif öneriler:

oil-exportingoil-producing