Facebook

Sözlük

old

adjective

Türkçe'si yaşlı; eski
Tür adjective
Örnek Cümle
Considering she is only ten years old now, your daughter is remarkably talented in music.
Henüz sadece on yaşında olduğu göz önüne alınırsa, kızınız müziğe karşı olağanüstü yetenekli.

Alternatif öneriler:

old-ageold-fashionedold-style