Facebook

Sözlük

on

preposition

Türkçe'si -de, -deki; üzerine, hakkında; -den sonra
Tür preposition
Örnek Cümle
Although the Japanese Government is seeking to make more efficient, much of Japanese rice farming is still on a small scale.
Japon hükümetinin tarımı daha verimli hale getirmenin yollarını aramasına karşın, Japonya'daki pirinç tarımının çoğu hala küçük ölçeklidir.