Facebook

Sözlük

on

preposition

Türkçe'si-de,-deki; üzerine,hakkında; -den sonra
Türpreposition
Örnek Cümle
It would seem unwise to use insecticides regularly, on a very large scale, unless there is some vital object to be attained.
Ulaşılacak önemli bir hedef olmadıkça haşarat ilaçlarının düzenli olarak büyük ölçüde kullanılması akılsızca görünmektedir.