Facebook

Sözlük

on

preposition

Türkçe'si -de, -deki; üzerine, hakkında; -den sonra
Tür preposition
Örnek Cümle
After two years of painstaking negotiation, Britain and the People's Republic of China agreed that HongKong would return to Chinese sovereignty on 1 July1997.
İngiltere ve Çin Halk Cumhuriyeti, iki yıl süren sıkı müzakerelerden sonra, Hong Kong'un 1 Temmuz 1997'de Cin egemenliğine dönmesi hususunda anlaştılar.