Facebook

Sözlük

once

adverb

Türkçe'sibir defa; bir zamanlar, eskiden
Türadverb
Örnek Cümle
Under a new resolution passed by the Security Council, Iraq will once more have to place all its oil earnings under UN control.
Güvenlik Konseyi'nce kabul edilen yeni bir karar gereğince, Irak, yine, tüm petrol gelirlerini BM denetimine bırakmak zorunda kalacaktır.

conjunction

Türkçe'si-den sonra
Türconjunction
Örnek Cümle
Rabies is a very frightening disease because once symptoms develop, it is absolutely fatal.
Kuduz çok korku verici bir hastalıktır, çünkü bir kez belirtileri ortaya çıkınca kesinlikle öldürücüdür.