Facebook

Sözlük

once

adverb

Türkçe'si bir defa; bir zamanlar, eskiden
Tür adverb
Örnek Cümle
All fire protection systems should be inspected at least once a year.
Tüm yangın koruma sistemleri en az yılda bir kez kontrol edilmelidir.

connector

Türkçe'si -den sonra
Tür connector
Örnek Cümle
Under a new resolution passed by the Security Council, Iraq will once more have to place all its oil earnings under UN control.
Güvenlik Konseyi'nce kabul edilen yeni bir karar gereğince, Irak, yine, tüm petrol gelirlerini BM denetimine bırakmak zorunda kalacaktır.