Facebook

Sözlük

one another

pronoun

Türkçe'si birbirlerine
Tür pronoun
Örnek Cümle
Normally independent nations recognize one another and carry on relationships through diplomatic channels.
Normal olarak bağımsız ülkeler birbirlerini tanımakta ve ilişkilerini diplomatik kanallarla sürdürmektedirler.