Facebook

Sözlük

one

pronoun

Türkçe'si bir şey, biri, kişi
Tür pronoun
Örnek Cümle
We all had to leave the party early because one of our friends was sick.
Bir arkadaşımızın hasta olması nedeniyle partiden erken ayrılmak zorundaydık.

quantifier

Türkçe'si bir, bir tane
Tür quantifier
Örnek Cümle
Coping with a situation when you have a loved one in an addiction treatment center can be really difficult.
Bağımlılık tedavi merkezinde sevdiğiniz bir yakınınız olduğunda durumla başa çıkmak gerçekten zor olabilir.

verb

Türkçe'si bir
Tür verb
Örnek Cümle
But this may take some time, and one must learn to be patient.
Ancak bu zaman alabilir; insan sabırlı olmayı öğrenmelidir.