Facebook

Sözlük

one

pronoun

Türkçe'si bir şey, biri, kişi
Tür pronoun
Örnek Cümle
Realism is one of the vaguest concepts used in criticism but that does not stop it from being frequently used.
‘Gerçekçilik’, eleştiride kullanılan en belirsiz kavramlardan biridir; ancak bu, onun çok sık kullanılmasını engellemez.

quantifier

Türkçe'si bir, bir tane
Tür quantifier
Örnek Cümle
For example, if brass is heated by one degree Celsius, it will expand by one lifty-thousandth of its length.
Sözgelimi pi­rinç madeni 1°C ısıtılırsa uzunluğunun binde beşi kadar genleşir.

verb

Türkçe'si bir
Tür verb