Facebook

Sözlük

one

pronoun

Türkçe'si bir şey, biri, kişi
Tür pronoun
Örnek Cümle
Maintaining proper diet schedule is one of the best recommended remedial measures to treat flatulence trouble.
Uygun diyet programına devam etmek, gaz sorunu tedavisi için önerilen en iyi iyileştirici önlemlerden birisidir.

quantifier

Türkçe'si bir, bir tane
Tür quantifier
Örnek Cümle
An underground physics laboratory in Italyhas shut down all but one of itsexperiments following concerns that it is pollutingthe local water supply.
İtalya’da bir yeraltı fizik laboratuarı, yerel su kaynağını kirlettiği yolundaki kaygılar üzerine, deneylerinin biri dışında tümünü durdurmuştur.

verb

Türkçe'si bir
Tür verb
Örnek Cümle
Besides many other health related problems, one of the issues that is common among the smokers is the dental problems.
Diğer birçok sağlıkla ilgili sorunların yanısıra, sigara içenler arasında yaygın olan konularından birisi diş sorunlarıdır.