Facebook

Sözlük

one

pronoun

Türkçe'sibir şey,biri,kişi
Türpronoun
Örnek Cümle
Global warming appears as a chain of processes that stimulate one another by getting into cause and effect contact with global crisis.
Küresel ısınma, küresel krizle temas içinde olan sebep-sonuçla ilgilenerek bir diğerini tetikleyen bir süreçler zinciri olarak ortaya çıkar.

quantifier

Türkçe'sibir,bir tane
Türquantifier
Örnek Cümle
Urgent health care services maintain the assortment of sample, lab and health care assessment officer in one place.
Acil sağlık hizmetleri tek bir yerde numune, labaratuar ve sağlık bakım değerlendirme görevlisinin sınıflandırmasını yürütmektedir..

verb

Türkçe'sibir
Türverb
Örnek Cümle
Climate change is one of the most complex changes of our young century.
İklim değişikliği, genç yüzyılın en karmaşık değişikliklerinden birisidir.