Facebook

Sözlük

only

adjective

Türkçe'si bir tek, yalnızca
Tür adjective
Örnek Cümle
Gold-silver alloys are not only harder than pure gold, but they also melt at lower temperatures and aretherefore easier to cast.
Altın-gümüş alaşımları saf altından daha sert olmakla kalmayıp aynı zamanda daha düşük derecelerde erir ve bu yüzden daha kolay şekil alır.

adverb

Türkçe'si yalnız, sadece
Tür adverb
Örnek Cümle
The situation carries considerable dangers not only for pure science but applied science as well.
Bu durum yalnızca kurumsal bilim için değil, uygulamalı bilim için de önemli tehlikeler taşımaktadır.