Facebook

Sözlük

only

adjective

Türkçe'si bir tek, yalnızca
Tür adjective
Örnek Cümle
Inorganic acids consist only of hydrogen and an acid radial.
İnorganik asitler yalnızca hidrojen ve asit kökünden oluşur.

adverb

Türkçe'si yalnız, sadece
Tür adverb
Örnek Cümle
The situation carries considerable dangers not only for pure science but applied science as well.
Bu durum yalnızca kurumsal bilim için değil, uygulamalı bilim için de önemli tehlikeler taşımaktadır.