Facebook

Sözlük

only

adjective

Türkçe'si bir tek, yalnızca
Tür adjective
Örnek Cümle
If only you had read his report before it was submitted to the committee, you would have realized how prejudiced he was against the minorities.
Onun raporunu kurula sunulmadan önce okumuş olsaydın, azınlıklara karşı ne kadar ön yargılı olduğunu anlardın.

adverb

Türkçe'si yalnız, sadece
Tür adverb
Örnek Cümle
It is only possible to give a brief outline of the subject here.
Burada konunun ancak kısaca ana hatları verilebilir.