Facebook

Sözlük

only

adjective

Türkçe'sibir tek, yalnızca
Türadjective
Örnek Cümle
Some samples provided only half the normal requirements of a healthy adult, assuming a daily ration of 500 grams of cereal and 30 grams of vegetable oil.
Günlük erzak, 500 gr tahıl ve 30 gr sıvı yağ olarak kabul edildiğinde, kimi örnekler sağlıklı bir yetişkinin olağan gerek­sinmesinin yalnızca yarısını sağlıyordu.

adverb

Türkçe'siyalnız, sadece
Türadverb
Örnek Cümle
He is the only person with enough experience and expertise to carry out this scheme.
Bu projeyi yürütecek yeterli deneyim ve uzmanlığa sahip tek kişi odur.