Facebook

Sözlük

only

adjective

Türkçe'si bir tek, yalnızca
Tür adjective
Örnek Cümle
Every day, from newspapers and television, we learn about new technological developments that would have seemed to us like science fiction only ten yearsago.
Her gün gazetelerden ve televizyondan, sadece on yıl önce bize bilim kurgu gibi görünecek olan yeni teknolojik gelişmeleri öğreniyoruz.

adverb

Türkçe'si yalnız, sadece
Tür adverb
Örnek Cümle
Since records of seismic activity in Australia only go back 150 years, a variety of new techniques are presently being used to find out what had happened before then.
Avustralya'da sismik olay kayıtları sadece 150 yıl geriye gittiğinden, daha önce neler olduğunu anlamak için günümüzde çeşitli yeni teknikler kullanılmaktadır.