Facebook

Sözlük

only

adjective

Türkçe'si bir tek, yalnızca
Tür adjective
Örnek Cümle
When states collapse, they not only become havensfor terrorists and drug smugglers but also promptmultitudes of refugees to head for richer countries.
Devletler çökünce, sadece teröristlere ve uyuşturucu kaçakçılarına sığınak olmaz, aynı zamanda mülteci yığınlarının zengin ülkelere yönelmesini teşvik ederler.

adverb

Türkçe'si yalnız, sadece
Tür adverb
Örnek Cümle
For all their good intentions, journalists have assumed a role that is not only beyond their abilities but also destructive in essence.
Tüm iyi niyetlerine karşılık gazeteciler, yalnızca becerilerini aşmakla kalmayan aynı zamanda özünde yıkıcı olan bir rol üstlenmiştir.