Facebook

Sözlük

only

adjective

Türkçe'sibir tek, yalnızca
Türadjective
Örnek Cümle
It’s known very well that smoking harms not only smokers but also those who inhale the smoke passively.
Sigaranın sadece içenlere değil, pasif olarak dumanı teneffüs edenlere de zarar verdiği çok iyi bilinmektedir.

adverb

Türkçe'siyalnız, sadece
Türadverb
Örnek Cümle
It is only possible to give a brief outline of the subject here.
Burada konunun ancak kısaca ana hatları verilebilir.