Facebook

Sözlük

onto

preposition

Türkçe'si-e,-a (üzerine doğru)
Türpreposition
Örnek Cümle
In the Renaissance, the discovery of perspective gave artists the power to put the worldonto a flat surfaceas it is seen by the naked eye.
Rönesansta, perspektifin bulunması sanatçılara dünyayı çıplak gözle görüldüğü şekliyle düz bir yüzeye aktarma gücü vermiştir.