Facebook

Sözlük

open

adjective

Türkçe'si açık; dürüst
Tür adjective

verb

Türkçe'si açmak
Tür verb
Örnek Cümle
Knowing a second language can create a better understanding of different cultures, open job opportunities and help with academic success.
İkinci bir dil bilmek farklı kültürleri daha iyi anlamayı sağlayabilir, iş olanakları açabilir ve akademik başarıya yardım edebilir.