Facebook

Sözlük

open

adjective

Türkçe'siaçık; dürüst
Türadjective
Örnek Cümle
At the end of a three-hour discussion, it was decided that the company was not yet strong enough to open new branches.
Üç saatlik tartışmanın sonunda, şirketin henüz yeni şubeler açacak kadar güçlü olmadığına karar verildi.

verb

Türkçe'siaçmak
Türverb
Örnek Cümle
The thief discovered how to open the safe.
Hırsız kasayı nasıl açacağını keşfetti.