Facebook

Sözlük

opening

noun

Türkçe'si delik,başlangıç,açılış
Tür noun
Örnek Cümle
In his opening address at the annual conference, the chairman stressed the need to cut down on expenditure.
Başkan yıllık toplantıyı açış konuşmasında harcamalarda kesinti yapılması gereğini vurguladı.