Facebook

Sözlük

openly

adverb

Türkçe'siaçıkça
Türadverb
Örnek Cümle
Opinion polls vary, but about two-thirds of the Australians openly say that they want a republic.
Kamuoyu yoklamaları farklılık gösterir, ancak Avusturalyalıların yaklaşık üçte ikisi cumhuriyet istediklerini açıkça söylemektedir.