Facebook

Sözlük

operate

verb

Türkçe'si işletmek,çalıştırmak,ameliyat yapmak
Tür verb
Örnek Cümle
lraq is making efforts to rebuild its shattered financial system by granting three foreign banks permission to operate in the country.
Irak, ülkede faaliyet göstermeleri için üç yabancı bankaya izin vererek, paramparça olmuş mali sistemini yeniden kurmaya çaba gösteriyor.

Alternatif öneriler:

operasoap opera