Facebook

Sözlük

operate

verb

Türkçe'siişletmek,çalıştırmak,ameliyat yapmak
Türverb
Örnek Cümle
Without exception, all animals and plants operate on the basis of a few unvarying biological principles.
İstisnasız bütün hayvanlar ve bitkiler, birkaç değişmez biyolojik temeline dayanarak çalışır.