Facebook

Sözlük

opportunity

noun

Türkçe'si fırsat
Tür noun
Örnek Cümle
Learning organization leaders must know what is going on in their organizations and understand that every challenge is an opportunity for growth.
Öğrenen örgüt liderleri, örgütlerinde neler olduğunu bilmeli ve her güçlüğün büyüme için bir fırsat olduğunu anlamalıdırlar.