Facebook

Sözlük

opportunity

noun

Türkçe'si fırsat
Tür noun
Örnek Cümle
In today's global economy, microenterprise development needs to become a key element in providing economic opportunity for women and men everywhere in the world.
Bugünün küresel ekonomisinde, küçük girişimci gelişmelerin, dünyanın her yerindeki kadın ve erkekler için ekonomik fırsat sağlamada anahtar bir unsur olması gerekmektedir.