Facebook

Sözlük

opposed

adjective

Türkçe'sikarşı
Türadjective
Örnek Cümle
Crying, as opposed to laughing which is uniquely human, is a characteristic that humans share with many other animals.
Ağlama , yalnızca insana özgü olan gülmenin tersine, insanın başka birçok hayvanla paylaştığı bir özelliktir.

Alternatif öneriler:

as opposed toopposed to