Facebook

Sözlük

or else

connector

Türkçe'siaksi takdirde, yoksa
Türconnector
Örnek Cümle
We must be there by six, or else we'll miss the beginning.
Altıya kadar orada olmalıyız, aksi takdirde başlangıcı kaçıracağız.