Facebook

Sözlük

or else

conjunction

Türkçe'si aksi takdirde, yoksa
Tür conjunction
Örnek Cümle
We must be there by six, or else we'll miss the beginning.
Altıya kadar orada olmalıyız, aksi takdirde başlangıcı kaçıracağız.