Facebook

Sözlük

or

connector

Türkçe'si ya da, veya; aksi takdirde, yoksa
Tür connector
Örnek Cümle
Positive self-esteem is indirectly or directly connected with good mental well-being and fitness.
Pozitif kendine saygı doğrudan ya da dolaylı olarak zihinsel olarak sağlıklı ve fit olmayla ilgilidir.