Facebook

Sözlük

oral

adjective

Türkçe'si ağız,ağızla ilgili
Tür adjective
Örnek Cümle
the need of effective oral communication in business.
işletmedeki etkili sözlü iletişim ihtiyacı.