Facebook

Sözlük

oral

adjective

Türkçe'siağız,ağızla ilgili
Türadjective
Örnek Cümle
the need of effective oral communication in business.
işletmedeki etkili sözlü iletişim ihtiyacı.