Facebook

Sözlük

oral

adjective

Türkçe'si ağız,ağızla ilgili
Tür adjective
Örnek Cümle
When the Anglo-Saxons conquered England, they brought with them a rich tradition of oral literature steeped in their customs and beliefs.
Anglo-Saksonlar İngiltere’yi fethettiklerinde, beraberlerinde törelerine ve inançlarına dayalı zengin bir sözlü edebiyat geleneği getirmişlerdir.