Facebook

Sözlük

orally

adverb

Türkçe'si ağızdan,sözlü olarak
Tür adverb
Örnek Cümle
As most students learn a foreign language so as to communicate either orally or in writing, language learning should include a real life use of language.
Öğrencilerin çoğu bir yabancı dili sözlü ya da yazılı iletişim kurmak için öğrendiği için dil öğrenimi, dilin gerçek hayattaki kullanımını kapsamalıdır.